ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rok 2019:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 maja 2019 r.

Zapytanie o cenę za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórkę i wybudowanie ściany szczytowej stodoły (27 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 lipca 2019 r.

INFORMACJA (19 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 lipca 2019 r.

Ponowne zapytanie o cenę za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na rozbiórkę i wybudowanie ściany szczytowej stodoły (23 pobrania)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________