WZORY DRUKÓW

UWAGA! Druki mają jedynie charakter pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - "duże dachy" (1004 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót (653 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (1508 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oswiadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru (651 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja geodety (747 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o zawiadomieniu dwóch organów (726 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie kierownika budowy (587 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (582 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (1000 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu robót (1717 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo (1421 pobrań)

_____________________________________________________________________________________