WZORY DRUKÓW

UWAGA! Druki mają jedynie charakter pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - "duże dachy" (934 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót (507 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (1394 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Oswiadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru (627 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja geodety (722 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o zawiadomieniu dwóch organów (676 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie kierownika budowy (550 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (490 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (957 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu robót (1619 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo (1324 pobrania)

_____________________________________________________________________________________