WZORY DRUKÓW

UWAGA! Druki mają jedynie charakter pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - "duże dachy" (1120 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót (847 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (1675 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oswiadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru (714 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja geodety (808 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o zawiadomieniu dwóch organów (804 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie kierownika budowy (650 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (799 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (1109 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu robót (1932 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo (1631 pobrań)

_____________________________________________________________________________________