WZORY DRUKÓW

UWAGA! Druki mają jedynie charakter pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - "duże dachy" (887 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót (384 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (1285 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oswiadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru (600 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja geodety (697 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie o zawiadomieniu dwóch organów (640 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie kierownika budowy (508 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (386 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (906 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o zakończeniu robót (1524 pobrania)

_____________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo (1233 pobrania)

_____________________________________________________________________________________