REJESTRY I EWIDENCJE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku prowadzi niżej wymienione rejestry i ewidencje:

  • rejestr prowadzonych spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
  • ewidencja wydanych przez Inspektorat postanowień i decyzji administracyjnych;
  • ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
  • rejestr skarg i wniosków;
  • ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.