Druk pomocniczy

UWAGA KIEROWNICY BUDÓW Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. oraz z obowiązkiem nałożonym przez Urząd Statystyczny na inspektoraty nadzoru budowlanego – prosimy o dokładne wypełnianie załącznika do „oświadczenia kierownika budowy”  przy składaniu do PINB w Kłodzku dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla obiektów, których budowa została …