UWAGA! ZIMA!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Kłodzkiego, a w szczególności ochrony ich życia i mienia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku prosi WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O BIEŻĄCE MONITOROWANIE STANU TECHNICZNEGO PODLEGAJĄCYCH IM OBIEKTÓW. W szczególności o wykonanie kontroli proszę właścicieli: Obiektów …

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

   Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 30 listopada kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. …

Uwaga – sezon grzewczy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku przypomina, że brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i  gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów. Dlatego przypominamy – szczególnie przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach …