UWAGA ZIMA!

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. W szczególności do …

UWAGA! Nowe druki!

W wyniku przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego zaszły zmiany w formularzach statystycznych B-06 i B-07 wypełnianych dla GUS przez inspektoraty nadzoru budowlanego. W związku z powyższym od początku roku 2019 w PINB w Kłodzku stosuje się: zmodyfikowaną kartę informacyjną stanowiącą załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia …

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych

Przypomina się, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany dokonać kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania …