Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych

Przypomina się o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust.1 ustawy Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane kontrole …

Budowlane ABC – nowy portal informacyjny

Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest pokazanie w jak najbardziej przystępny sposób często trudnych tematów związanych z budownictwem. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, …