OSOBY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku – Wojciech Woźnicki

 

pracownicy merytoryczni:

Marek Balasa – starszy inspektor nadzoru budowlanego

Adam Niedźwiedź – starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zdzisław Wosiek – starszy inspektor nadzoru budowlanego

Roman Kuczek-Orzeł – inspektor nadzoru budowlanego

Magdalena Świadek – młodszy inspektor nadzoru budowlanego

 

pozostali pracownicy:

 księgowość: Barbara Marcinkowska

kadry: Inger Błocka

sekretariat:  Nikola Wesołowska, Małgorzata Czekaj