BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szanowni Państwo

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) BIP ma służyć powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej i polepszeniu relacji urząd-obywatel.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje, które dotyczą spraw publicznych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ww. ustawy: informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust.2).