UWAGA! Nowe druki!

W wyniku przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego zaszły zmiany w formularzach statystycznych B-06 i B-07 wypełnianych dla GUS przez inspektoraty nadzoru budowlanego.

W związku z powyższym od początku roku 2019 w PINB w Kłodzku stosuje się:

  1. zmodyfikowaną kartę informacyjną stanowiącą załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie – wypełnianą przez kierownika budowy  i umieszczoną na odwrocie oświadczenia kierownika budowy po zakończeniu robót – do pobrania w zakładce „wzory druków”;
  2. zmodyfikowany wzór zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych – do pobrania w zakładce „wzory druków”.