Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAPYTANIE O CENĘ

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ROZBIÓRKĘ CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Sporządzone w oparciu o postanowienia ustawy z dn. 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku,
ul. Wyspiańskiego 2 D
57-300 Kłodzko

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego – wykonawstwo zastępcze robót rozbiórkowych, na podstawie art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są roboty rozbiórkowe dobudowanej części budynku jednorodzinnego w Kłodzku.
Opis budynku:
1. Budynek murowany, dwukondygnacyjny
2. Strop międzykondygnacyjny gęstożebrowy, żelbetowy
3. Dach drewniany kryty gontem bitumicznym
4. Kubatura budynku: ~ 300m3

Szczegółowe informacje zostaną udzielone w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Wojciech Woźnicki

zapytanie.o.cene_.pdf (88 pobrań)

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku przypomina, iż wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziałującym na obiekt.  W przypadku wystąpienia takiej okoliczności  – właściciel lub zarządca jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia w obiekcie kontroli bezpiecznego użytkowania.