Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku przypomina, iż wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziałującym na obiekt.  W przypadku wystąpienia takiej okoliczności  – właściciel lub zarządca jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia w obiekcie kontroli bezpiecznego użytkowania.

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

   Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 30 listopada kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych
  • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego – druk pomocniczy zawiadomienia dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto informuję także, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.